Co je energetický šítek?

 

Energetický štítek budovy (dle vyhlášky Průkaz energetické náročnosti budovy – PENB) stanovuje, kolik energie za rok daný objekt spotřebuje (v MWh).

Energetický štítek domu hodnotí budovu písmenem

Průkaz musí obsahovat například účel svého zpracování, popis hodnocené budovy a její provozní náklady, doporučená stavební vylepšení a samozřejmě jméno zhotovitele. Navzdory složitým výpočtům je energetický štítek domu ve výsledku srozumitelný každému. Budovu začleňuje do 7bodové škály pomocí písmene a barvy.

A (tmavě zelená) = mimořádně úsporná

B (zelená) = velmi úsporná

C (světle zelená) = úsporná

D (žlutá) = méně úsporná

E (oranžová) = nehospodárná

F (červená) = velmi nehospodárná

G (rudá) = mimořádně nehospodárná

Kdy průkaz energetické náročnosti potřebujeme?

• Při prodeji a pronájmu, nejpozději v den podpisu kupní smlouvy

• Při inzerci nemovitosti k prodeji, pokud není k dispozici, označíme nabídku „G“

• Platnost 10 let (pokud nejsou po celou dobu provedeny úpravy větší než 25 % na opláštění

domu)

Kdy nemusí být?

• Církevní stavby, stavby pro bohoslužby, rekreační stavby

• Vztažná plocha menší než 50 m 2

• Kulturní památky

• Stavby před r. 1947 pokud do dnešní doby nebyly provedeny úpravy (plášť, okna, dveře, vytápění)

 

VÝPOČET ZAHRNUJE ENERGIE DOMU POTŘEBNÉ K:

Co je potřeba na vyhotovení energetického štítku?

Co se může stát prodávajícím, pokud v případech stanovených zákonem nepředloží kupujícímu energetický štítek?

Fyzická osoba může být jako vlastník budovy pokutována až do výše 100.000,- Kč a jako vlastník jednotky (bytu) až do výše 50.000,- Kč. Právnická a podnikající fyzická osoba může být sankcionována až do výše 200.000,- Kč. Není tedy radno tuto povinnost podcenit. 

 

Plánujete prodat rodinný dům? Potřebujete energetický štítek?  Kontaktujte nás a pomůžeme Vám s vyhotovením.