Budete dědit? Jestliže budete dědit dům, jedním z bodů je získání odhadu ceny domu.

Budete vyzvání notářem k dodání odhadní ceny domu. Tento posudek nese název “Stanovení tržní ceny pro dědické řízení” od roku 2014 není nutné nechat vyhotovit drahý znalecký posudek od soudního znalce, což významně snižuje finanční náročnost zařizování dědictví.

Tento odhad musíte předložit vždy – při existenci závěti či většího počtu dědiců apod. Uvedená částka slouží mimo jiného pro eventuální vzájemné vyplacení, ale také pro vyměření odměny notáře. 

Od čeho se odvíjí správný odhad nemovitosti

Stanovení tržní ceny domu vyžaduje odborné zkušenosti a znalosti o nemovitostech. 

Znalost místního trhu je u odhadů velice důležitá.  Dále je třeba zohlednit:

V případě prodeje domu je vhodné zohlednit:

Pokud potřebujete odhad ceny domu pro dědické řízení vyplňte následující formulář. 

Vytvoříme Vám profesionální vypracování odhadu zdarma.  V případě potřeby se vás na další důležité informace ještě zeptáme e-mailem či telefonicky. Odhad tržní ceny pro dědictví můžete mit na emailu do několik hodin.