Můžete si sami určit, za jakou cenu chcete nemovitost nabízet. Jenže Vaše zaujatost a představy o ceně jsou jedním ze základních úskalí při prodeji nemovitostí. Jak tedy správně určit tržní cenu?

Je několik základních variant, jak zjistit tržní cenu při prodeji nemovitosti:

Data z katastru nemovitostí

V katastru nemovitost lze nalézt informace o reálných prodejních cenách nemovitostí z okolí. Nevýhodou při použití této metody je, potřeba získat dostatečně velký reprezentativní vzorek podobných nemovitostí, abyste měli relevantní hodnoty. Takže kde je velká frekvence prodejů v jedné lokalitě, bude odhad přesnější než na místech kde se tolik nemovitostí neprodává a máme data ve větších vzdálenostech. Katastr nemovitostí poskytuje za  poplatek data o cenách prodaných nemovitostí. 

Placené funkce katastru nemovitostí

Placené funkce můžete získat při osobní návštěvě nebo díky registraci přes dálkový přístup

Nemovitosti mají v katastru zapsanou poslední cenu, za kterou nemovitost změnila majitele. Cenové údaje se do katastru zapisují od 1. ledna 2014 a jsou evidovány u nemovitostí, které byly nabyty na základě kupní smlouvy nebo v dražbě. Stačí specifikovat nemovitosti, které Vás zajímají a obdržíte výpis.  Informaci, zda je ke konkrétní nemovitosti cenový údaj evidován, zjistíte jednoduše na webu na stránce Nahlížení do katastru nemovitostí – zobrazíte si mapu a zapněte vrstvy s cenovými údaji. Pozemky s cenovými údaji se podbarví zeleně. Pokud si takhle vyhledáte potřebné množství nemovitostí z okolí, můžete se odrazit pro stanovení Vaší prodejní ceny. 

ODHAD CENY DOMU POMOCÍ – KALKULAČKY

Je možné vůbec cenu nemovitosti odhadnout podle online kalkulačky?

Cenové mapy – online programy 

Cenová mapa zobecňuje na základě porovnání cen sjednaných cen velké části nemovitostí. Tento instrument je velmi jednoduše použitelný při rozhodování o cenách nákupu nebo prodeje nemovitostí. Současně lze od cen nemovitostí odvozovat i jejich pronájmy. Cenová mapa odráží skutečný trh s nemovitostmi, a tak ovlivňuje i cenové hladiny. Cenová mapa jako obecně uznávaný celoplošný materiál o cenách nemovitostí může sloužit i jako oceňovací podklad pro jednání s bankovními ústavy o zárukách. Cenová mapa ukáže hodnotu nemovitosti dle lokality, ve které se nachází. Nereflektuje ovšem skutečný stav nemovitosti prodávajícího.

Srovnávací metoda 

Jedná se o jednoduchou metodu – porovnává srovnatelné nemovitosti nabízené na realitních serverech v dané lokalitě. Na co můžete narazit je to, že konečná realizační cena často nekoresponduje s inzerovanou cenou. Pokud se v současné inzerci inzerují nemovitosti několik měsíců, je možné že je cena příliš vysoko  a ve výsledku se prodá níže. Na druhou stranu jsou dnes oblíbené aukce, a když je více zájemců stává se, že spolu soutěží o nejvyšší cenu. Což opět nezjistíte a vidíte mírně podhodnocenou cenu. Navíc, si musíte dát pozor na to, abyste skutečně srovnali dvě porovnatelné nemovitosti. 

Odhad ceny domu od nás?

My kombinujeme všechny tyto možnosti pro odhad ceny nemovitosti, nechejte si od nás odhad zpracovat ZDARMA.

V jakých lokalitách působíme?

Zpracujeme Vám odhad pro celý Jihomoravský kraj, Blanensko, Vyškovsko, Hodonínsko nebo Brno.